Ηλεκτροστατική Μηχανή WIMSHURST

Παλμογράφοι

Γεννήτρια ακουστικών συχνοτήτων

Τροφοδοτικό Χαμηλών και Υψηλών Τάσεων

Βολτόμετρο Αμπερόμετρο πολλαπλών κλιμακών

Σειρά πηνίων, πυρήνων και μαγνητών

Συσκευή φαινομένων πόλωσης

Συσκευή φωτοηλεκτρικού φαινομένου

Φασματοσκόπιο

Συσκευή Αποτύπωσης Ηλεκτρικού πεδίου

Ζυγός ρεύματος και Συσκευή μέτρησης του λόγου e/m του ηλεκτρονίου

Συσκευή Νόμοι αερίων

Συσκευή προσδιορισμού μηχ. ισοδυνάμου της θερμότητας

Συσκευή θερμικής αγωγιμότητας

Σωλήνας Kundt

Συσκευή προσδιορισμού λόγου Cp/Cv

Στροβοσκόπιο

Ηλεκτρικός χρονομετρητής με αμαξίδια

Φωτοπύλες

Συσκευή Κυματισμών

Ζεύγος ελατηρίων κυματισμών

Multilog