Εδώ μπορείτε να βρείτε πληροφορίες σχετικά με τη δράση «Ερατοσθένης» - Μέτρηση της ακτίνας της Γης.

 

Ποιο είναι το ιστορικό πείραμα.

Αναλυτικές πληροφορίες για τo ιστορικό πείραμα με το οποίο ο Ερατοσθένης μέτρησε την ακτίνα της Γης.

 Η ιδέα για το σύγχρονο πείραμα.

Αναλυτικές πληροφορίες για την ιδέα του σύγχρονου πειράματος, τους οργανωτές, τις ημερομηνίες διεξαγωγής του πειράματος και την ακολουθούμενη μεθοδολογία.

Διαδικασία πειράματος - Δήλωσης συμμετοχής.

Αναλυτικές πληροφορίες για το σύγχρονο πείραμα, οδηγίες, εγγραφές, πληροφορίες και χρήσιμα έντυπα (φύλλα εργασίας - οδηγίες), επικοινωνία.

Αρχεία προηγούμενων δράσεων

Χάρτες και φωτογραφίες προηγούμενων ενεργειών για τα πειράματα του "Ερατοσθένη".

Ανακοινώσεις «Ερατοσθένη»

Ανακοινώσεις σχετικά με τη διεξαγωγή των πειραμάτων «Ερατοσθένη»