Εκτιμώντας ότι εκκρεμούν σημαντικά θέματα για την περαιτέρω πορεία του σωματείου μας τα οποία δεν μπορέσαμε να συζητήσουμε σε βάθος κατά τη Γενική Συνέλευση της 28/1, το ΔΣ του σωματείου αποφάσισε να προτείνει στα μέλη του την διοργάνωση διήμερης συνάντησης στα πρότυπα της συνάντησης που έγινε στην Αθήνα τον Ιούλιο του 2014 (https://panekfe.gr/press/124-2014-synantisi-panekfe). Στη συνάντηση θα γίνει προσπάθεια να υπάρξουν εισηγήσεις και από εισηγητές που δεν είναι μέλη του σωματείου αλλά για θέματα που σχετίζονται με τις δράσεις του σωματείου. Μετά από αρκετές ανταλλαγές απόψεων αποφασίσαμε το παρακάτω πλαίσιο για την προτεινόμενη συνάντηση:

Για την αποτύπωση των απόψεων των μελών (εάν επιθυμούν να γίνει η συνάντηση και σε ποιο μέρος) δημιουργήσαμε το παρακάτω ερωτηματολόγιο όπου παρακαλούμε όλα τα μέλη μας να απαντήσουν μέχρι την Τρίτη 14/7 στις 12:00.

https://goo.gl/Agult2

Για το Δ.Σ. της ΠΑΝΕΚΦΕ

Ο Πρόεδρος

Βασίλης Γαργανουράκης
Φυσικός M.Sc.
Υπ. 2ου Ε.Κ.Φ.Ε. Ηρακλείου

Η Γραμματέας 

Μαρία Τσακίρη
Φυσικός, DEA
Υπ. ΕΚΦΕ Κέντρου Θεσ/κης