Αγαπητοί συνάδελφοι,

Στο πλαίσιο του Συνεδρίου που συνδιοργανώνει η ΠΑΝΕΚΦΕ στη Θεσσαλονίκη στις 16-17 Απριλίου 2016, προγραμματίζεται να πραγματοποιηθούν κάποιες ειδικές συνεδρίες με εισηγητές αποκλειστικά Υπευθύνους των Ε.Κ.Φ.Ε..

Στόχοι των ειδικών συνεδριών αυτών είναι:

  1. Να αναπτυχθεί εκπαιδευτικό υλικό που εξυπηρετεί στοχευμένα την πειραματική διδακτική προσέγγιση των Φυσικών Επιστημών.
  2. Να παράσχουν στους συναδέλφους εκπαιδευτικούς που θα τις παρακολουθήσουν λύσεις και προτάσεις που μπορούν να εφαρμοστούν αυτούσιες στη σχολική τάξη, εκεί που υπάρχουν αλλά ακόμη και εκεί που δεν υπάρχουν οργανωμένα και εξοπλισμένα εργαστήρια.

Έτσι, στις συνεδρίες αυτές είναι επιθυμητό να παρουσιαστούν συγκεκριμένες και ολοκληρωμένες πειραματικές προτάσεις που άπτονται της ύλης των Φυσικών Επιστημών από την Ε’ τάξη του Δημοτικού μέχρι και τη Γ’ τάξη του Λυκείου. Οι προτάσεις αυτές θα πρέπει να αναφέρονται οπωσδήποτε σε ύλη που διδάσκεται αυτή τη στιγμή στα σχολεία και μπορούν να αφορούν είτε σε εναλλακτικές προτάσεις για δραστηριότητες που ήδη υπάρχουν στους εργαστηριακούς οδηγούς είτε σε νέες προτάσεις για την πειραματική διδασκαλία κάποιων φαινομένων ή θεματικών ενοτήτων.

Κάθε εργασία που θα γίνει δεκτή, μετά από κρίση όπως και οι υπόλοιπες εργασίες του Συνεδρίου, θα πρέπει να μπορεί να παρουσιαστεί μέσα σε 20 λεπτά της ώρας, ενώ φυσικά θα συμπεριληφθεί στα πρακτικά του συνεδρίου. Εναλλακτικά, κάποιες από αυτές μπορεί να δημοσιευτούν, μετά από επιλογή, στο περιοδικό Φυσικές Επιστήμες στην Εκπαίδευση.

Για τη συγγραφή των εργασιών παρακαλείστε να ακολουθήσετε με «θρησκευτική ευλάβεια» τις οδηγίες που είναι διαθέσιμες στη διεύθυνση:

http://physcool.web.auth.gr/synedrio2016/files/Odigos_syggrafis_ergasias.doc

Επίσης, προτείνεται κάθε εργασία να έχει:

Το πλήθος των εργασιών που θα γίνουν δεκτές θα εξαρτηθεί από την ικανοποίηση των παραπάνω διατυπωμένων στόχων καθώς και με τους περιορισμούς που θα τεθούν από τη διαχείριση στο χώρο και στο χρόνο (διαθέσιμες αίθουσες, πόσες συνεδρίες μπορούν να πραγματοποιηθούν συνολικά κλ.π.).

Προσοχή! Μπορείτε έτσι κι αλλιώς να υποβάλλετε ανεξάρτητα και οποιαδήποτε άλλης μορφής εργασία σας στο Συνέδριο με σκοπό να παρουσιαστεί στις "συνηθισμένες" συνεδρίες. Η συμμετοχή στις ειδικές συνεδρίες της ΠΑΝΕΚΦΕ δεν ακυρώνει ή δεν υποκαθιστά τη διάθεσή σας να συμμετάσχετε με κάθε άλλον τρόπο στο Συνέδριο.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση επικοινωνήστε με τον Υπεύθυνο Ε.Κ.Φ.Ε. Ευόσμου Θ. Πιερράτο (2310706463, 6973311537, ).