Ο ρόλος των Ε.Κ.Φ.Ε. στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση είναι ευρύτερα γνωστός και χαίρει της ανάλογης εκτίμησης και αποδοχής των συναδέλφων. Ωστόσο, παρά τη ρητή θεσμική πρόβλεψη που καθορίζει τον αντίστοιχο ρόλο των Ε.Κ.Φ.Ε. και στο χώρο της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, η διείσδυση στο χώρο των Δημοτικών Σχολείων δεν φαίνεται να είναι ανάλογη παρά τις φιλότιμες προσπάθειες που επιχειρούνται από  τα Ε.Κ.Φ.Ε. σε όλη τη χώρα.

Με αφορμή το επερχόμενο πρώτο συνέδριο που συνδιοργανώνει η ΠΑΝΕΚΦΕ στη Θεσσαλονίκη τον Απρίλιο του 2016, καλούμε συναδέλφους, οι οποίοι εμπλέκονται ή έχουν εμπλακεί σε αντίστοιχες δράσεις στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, να καταθέσουν προτάσεις που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην πραγματοποίηση ενός στρογγυλού τραπεζιού με θέμα:

«Ο ρόλος των Ε.Κ.Φ.Ε. στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση: παρελθόν, παρόν και μέλλον»

Στο πλαίσιο του στρογγυλού τραπεζιού προγραμματίζεται η 10λεπτη εισήγηση στην ολομέλεια, από κάθε  ΕΚΦΕ του οποίου η πρόταση θα έχει επιλεγεί, και στη συνέχεια πραγματοποίηση συζήτησης με τους συνέδρους. Η διάρκεια του στρογγυλού τραπεζιού μπορεί να είναι 2 ώρες. Προκειμένου να αποφευχθεί ο μονόλογος και να υπάρξει η δυνατότητα ανταλλαγής απόψεων με τους συνέδρους είναι επιθυμητό οι εισηγήσεις να διαρκέσουν μέχρι το πολύ μία ώρα. Επομένως, ο αριθμός των προτάσεων που θα επιλεγούν δεν μπορεί να υπερβαίνει τις πέντε (5).

Ενδεικτικά θέματα που θα μπορούσαν να συμβάλλουν στην επιτυχία του στρογγυλού τραπεζιού είναι τα εξής:

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν σχετική περίληψη της εισήγησής τους ακολουθώντας το πρότυπο που είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση: http://physcool.web.auth.gr/synedrio2016/files/Odigos_syggrafis_ergasias.doc

Το μέγεθος της περίληψης, η οποία θα δημοσιευτεί στα πρακτικά του συνεδρίου, θα πρέπει να κυμαίνεται από 500 – 700 λέξεις, χωρίς να περιλαμβάνονται τα στοιχεία των συγγραφέων. Η περίληψη θα πρέπει να υποβληθεί, όπως και οι υπόλοιπες εργασίες, στην ηλεκτρονική διεύθυνση μέχρι τις 10 Ιανουαρίου 2016, με τίτλο «για το στρογγυλό τραπέζι της ΠΑΝΕΚΦΕ για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση».

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση επικοινωνήστε με τον Υπεύθυνο Ε.Κ.Φ.Ε. Ευόσμου Θ. Πιερράτο (2310706463, 6973311537, ).